Læs mere

Links og litteratur

Ole Vedfelts bøger

  • Din guide til drømmenes verden, Ole Vedfelt og Gyldendal A/S, 2012.
  • Drømmenes dimensioner, Ole Vedfelt og Gyldendalske Boghandel, 2007.
  • Manden og hans indre kvinder, Ole Vedfelt og Gyldendalske Boghandel, 2003.
  • Ubevidst Intelligens – Du ved mere end du tror, Gyldendal, 2000.
  • Bevidsthed. Bevidsthedens niveauer, Ole Vedfelt og Gyldendalske Boghandel, 1996.
  • Det kvindelige i manden, Gyldendalske Boghandel, 1985.

Andre bøger om den kybernetiske psykologi

  • Unconscious Intelligence in Cybernetic Psychology, Torben Hansen & Henrik Hass, Routledge, 2024.
  • Kybernetisk Psykologi – ubevidst intelligens i psykoterapi og hverdag, Henrik Hass & Torben Hansen, Frydenlund, 2021.
  • Det ubevidstes potentiale – kybernetisk psykologi i anvendelse, Torben Hansen (red.), forord af Ole Vedfelt. Frydenlund, 2015.

Links