Baggrund

Jeg er uddannet psykoterapeut, pædagog og kandidat i pædagogisk psykologi. Har arbejdet og uddannet mig indenfor det pædagogiske felt siden 1997.

Indenfor almenområdet arbejder jeg som inklusionspædagog i dagtilbud for børn mellem 0-6 år. Her giver jeg sparring og vejledning til pædagogisk personale ud fra samtaler, iagttagelser og deltagelse i pædagogiske forløb.

Indenfor specialområdet har jeg arbejdet på botilbud og specialtilbud for børn, unge og voksne med autisme.

Som uddannet psykoterapeut fra Vedfelt Instituttet har jeg gennemført en fire-årig uddannelse i Integreret Psykoterapi og Kybernetisk Psykologi. Uddannelsen er evalueret og godkendt af kvalitetssikringsinstituttet Reflektor efter Dansk Psykoterapeutforenings kriterier.

Læs mere på instituttets hjemmeside.

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening forpligter jeg mig til at overholde foreningens etiske regler. Medlemsskabet viser, at min uddannelse, grunduddannelse og erhvervserfaring lever op til foreningens kriterier.

Læs mere på foreningens hjemmeside.