Terapi og viden om autisme

Igennem mine uddannelser og mit arbejdsliv har jeg haft en særlig interesse for at forstå og hjælpe mennesker med autisme og kan nu inddrage den viden i terapien. Både for unge og voksne med autisme og deres nærmeste.

Jeg har ca. ti års erfaring fra arbejdet med børn, unge og voksne med autisme og nedsat psykisk funktionsevne på et botilbud, hvor jeg arbejdede først som omsorgsmedhjælper og senere som pædagog. Jeg har arbejdet med børn med autisme både på behandlingshjem, i specialbørnehave og nu som inklusionspædagog i almene dagtilbud. Så har praktisk erfaring med børn og unge i alle dele af autismespektret.

Som kandidat i pædagogisk psykologi skrev jeg afsluttende speciale om inklusion af børn med autisme i folkeskolen, hvor jeg interviewede unge med autisme og deres forældre om deres oplevelser igennem børnehave, almen- og/eller specialskole og tiden efter grundskolen. Her samarbejdede jeg med Center for Autisme og mit speciale blev en del af et større forskningsprojekt om emnet.

I terapien kan min viden og erfaring om dette emne betyde, at jeg lægger særlig vægt på at undersøge, hvad autismen betyder for netop dig; hvilke styrker og udfordringer, den bringer med sig og hvordan metoder i terapien måske kan tilpasses, så netop du får mest muligt ud af den. Jeg kan også finde på at inddrage viden om, hvad der har hjulpet andre med autisme i lignende udfordringer, så vi sammen kan undersøge, hvad der måske kunne være en hjælp for dig.

Mennesker med autisme oplever indimellem, at traditionel terapi ikke virker for dem og her kan terapeutens indgående viden om autisme være med til at bygge bro, så også mennesker med autisme kan få adgang til selvindsigt, heling og selvudvikling.

Du kan læse mere om autisme på Center for Autismes hjemmeside og mere om min baggrund her.