Terapi med fokus på ressourcer

Lider du af stress, depression eller angst? Ønsker du støtte til personlig udvikling?

Terapi med fokus på bevidste og ubevidste ressourcer kan åbne for overraskende udvikling og muligheder i sindet.

Igennem samtale, tegning, kropssansning og arbejde med nattens drømme kan åbnes for uerkendte ressourcer i dit ubevidste, der søger balance i og udvikling af dit system.

Terapien bygger på teori og metoder fra Ole og Lene Vedfelts Kybernetiske Psykologi og Integrerede Psykoterapi. 

Her forenes teori og metoder fra flere retninger indenfor psykologien; psykodynamisk teori, Jungs psykologi, Kognitiv psykologi, narrativ psykologi og flere andre. 

Teorien er indgående beskrevet i flere af Ole Vedfelts bøger.

Kybernetisk psykologi

Kybernetisk psykologi bygger på Systemteori og Kybernetik. Udviklingspsykologisk bygger retningen desuden på moderne spædbarnsforskning, tilknytnings-teori og neuropsykologi. Ole Vedfelt har udviklet og beskrevet teorien.

Integreret psykoterapi

I integreret psykoterapi integreres de førende terapeutiske hovedskoler i en samlet forståelse af mennesket. Det er metoder og teori fra bl.a. psykodynamisk teori, jungiansk analyse og terapi, kognitiv psykologi, gestalt- og kunstterapi, psykodrama, meditation og kropspsykoterapi.

Metoder

I terapien arbejder vi primært med samtale om det, der er mest påtrængende for dig lige nu. Samtalen kan udvides med bl.a. tegning, kropssansning, meditation samt arbejde med nattens drømme. Vi arbejder i et nænsomt, roligt tempo. I terapien kan jeg ved behov inddrage min viden om høj begavelse og autisme.