Tag: angst

  • Terapi og viden om høj begavelse

    Mennesker, der er højt begavede, oplever indimellem, at traditionel terapi ikke virker, fordi de hurtigt lærer at “regne ud”, hvad terapien går ud på og kommer til at finde veje til at gå udenom de svære, men ofte nødvendige emner. I kybernetisk psykologi og integreret psykoterapi arbejdes med flere veje til den ubevidste intelligens; med…

  • Terapi og viden om autisme

    Igennem mine uddannelser og mit arbejdsliv har jeg haft en særlig interesse for at forstå og hjælpe mennesker med autisme og kan nu inddrage den viden i terapien. Både for unge og voksne med autisme og deres nærmeste. Jeg har ca. ti års erfaring fra arbejdet med børn, unge og voksne med autisme og nedsat…

  • Terapi med fokus på ressourcer

    Lider du af stress, depression eller angst? Ønsker du støtte til personlig udvikling? Terapi med fokus på bevidste og ubevidste ressourcer kan åbne for overraskende udvikling og muligheder i sindet. Igennem samtale, tegning, kropssansning og arbejde med nattens drømme kan åbnes for uerkendte ressourcer i dit ubevidste, der søger balance i og udvikling af dit…